Yrd. Doç. Dr. AYŞE HANDAN DÖKMECİ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. AYŞE HANDAN DÖKMECİ

T: (0282) 250 3105

M hdokmeci@nku.edu.tr

W hdokmeci.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Yüksekokulu
Bölüm:Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TOKSİKOLOJİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2005-2009
Tez: Bazı farmasötik ilaç kalıntılarının sulardaki toksik etkileri (2009)
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2002-2005
Tez: Gala gölü ve gölü besleyen su kaynaklarında ağır metal kirliliğinin araştırılması (2005)
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BÖLÜMÜ / MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1996-2000
Tez: Hot-plate testlerinde metamizolün analjezik etkisine karşı gelişen bireysel farklılıklar (2000)
Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1991-1996
Tez:
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU / ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2012-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
2010-
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ÇEVRE BİLİMLERİ
2009-2010
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
2006-2010
Öğr. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2001-2006
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU / ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2013-2016
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Farmakoloji ve Toksikoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ŞABUDAK T., DÖKMECİ A. H., ATABEY T., The Determination of 167 Pesticides in Rice Grow in Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, vol. 26, pp. 3661-3667, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
2. SÖNMEZ V. Z., SİVRİ N., DÖKMECİ A. H., Determination of The Toxicity of Different Discharge Waters using Acute Toxicity Tests Approved for National Pollutant Discharge Permit in Turkey, Biosci Biotech Res Asia, vol. 13, pp. 1-8, 2016.
Özgün Makale ISI, Thomson Reuters Masters Journal List, USA,Academic Journal Catalogue (AJC),Biobase, SCOPUS Erişim Linki
3. DÖKMECİ A. H., YILDIZ T., ÖNGEN A., SİVRİ N., Heavy metal concentration in deepwater rose shrimp species (Parapenaeus longirostris, Lucas, 1846) collected from the Marmara Sea Coast in Tekirdağ, Environmental Monitoring Assessment, vol. 186, pp. 2449-2454, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
4. DÖKMECİ A. H., İSMET D., HİLMİ İ., The determination of single and mixture toxicity at high concentrations of some acidic pharmaceuticals via Aliivibrio fischeri, Environmental Processes, vol. 1, pp. 95-103, 2014.
Özgün Makale Erişim Linki
5. DÖKMECİ A. H., SEZER K., DÖKMECİ İ., İBAR H., Determination of Selected Acidic Pharmaceuticals and Caffeine in Ergene Basin, in Turkey, Global NEST Journal, vol. 15, pp. 431-439, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
6. DÖKMECİ A. H., ÖNGEN A., DAĞDEVİREN Ş., Environmental Toxicity Of Cadmium and Health Effect, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 10, pp. 84-93, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
7. ÖNGEN A., DÖKMECİ A. H., ÇELİK S. Ö., ŞABUDAK T., KAYKIOĞLU G., İSMET D., Copper And Cadmıum Contents In Ground And Surface Water In Corlu-Turkey, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 9, pp. 754-763, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
8. ŞABUDAK T., KAYKIOĞLU G., ÖNGEN A., DÖKMECİ A. H., ÇELİK S. Ö., İSMET D., Determination of nickel and lead contents in soil and plant in Corlu, Turkey., Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 9, pp. 557-565, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
9. DİNÇER A. R., DÖKMECİ A. H., Concentration of some heavy metals in the Gala lake waters, sediments and pollution sources, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 4, pp. 759-765, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DÖKMECİ A. H., İSMET D., Zehirlenmelerde Ortaya Çıkan Başlıca Belirtiler ve Oluş Mekanizmaları, Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, cilt 46, ss. 6-20, 2006.
Özgün Makale
2. DÖKMECİ A. H., DÖKMECİ İ., Ekotoksikoloji, Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, cilt 46, ss. 160-175, 2006.
Özgün Makale
3. TÜTÜNCÜ S., DÖKMECİ A. H., L-Karnitin, Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, cilt 35, ss. 65-69, 2006.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. DÖKMECİ A. H., DÖKMECİ İ., Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Yüksekokulları için FARMAKOLOJİ, Yayın Yeri: Nobel Tıp Kitapevi, Editör: Dökmeci Ayşe Handan, 2016.
Ders Kitabı
2. DÖKMECİ A. H., İSMET D., Sağlık Yüksek Okulları İçin Farmakoloji, Yayın Yeri: İstanbul Tıp Kitapevi, 2015.
Ders Kitabı
3. DÖKMECİ A. H., Tıp Dilinde Yeni Cep Sözlüğü, Yayın Yeri: Nobel Tıp Kitapevi, Editör: Ayşe Handan Dökmeci, 2014.
Bilimsel Kitap
4. DÖKMECİ İ., DÖKMECİ A. H., Resimli Tıp Sözlüğü, Yayın Yeri: Nobel Tıp Kitabevi, 2012.
Bilimsel Kitap
5. DÖKMECİ İ., DÖKMECİ A. H., Türkçe ve Yabancı Tıp Terimleri Sözlüğü, Yayın Yeri: Nobel Tıp Kitabevi, 2012.
Bilimsel Kitap
6. DÖKMECİ A. H., Hemşirelik Terimleri Sözlüğü, Yayın Yeri: Nobel Tıp Kitabevi, 2011.
Bilimsel Kitap
7. DÖKMECİ İ., DÖKMECİ A. H., Sağlık Eğitiminde Cep Sözlüğü, Yayın Yeri: Göktuğ Yayıncılık, 2011.
Bilimsel Kitap
8. DÖKMECİ İ., DÖKMECİ A. H., Resimli Büyük Tıp Sözlüğü 3. Baskı, Yayın Yeri: Nobel Tıp Kitabevi, 2009.
Bilimsel Kitap
9. DÖKMECİ İ., DÖKMECİ A. H., Toksikoloji, Yayın Yeri: İstanbul Medikal Yayıncılık, 2009.
Bilimsel Kitap
10. DÖKMECİ İ., DÖKMECİ A. H., Türkiye İlaç Rehberi, Yayın Yeri: İstanbul Medikal Yayıncılık, 2007.
Bilimsel Kitap
11. DÖKMECİ İ., DÖKMECİ A. H., Türkçe Okunuşlu Yeni Tıp Sözlüğü, Yayın Yeri: Nobel Tıp Kitabevi, 2005.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. DÖKMECİ A. H., DEMİR C., ENERGY SECTOR WITH IN TURKEY APLICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS OF OHSAS 18001 AND THE RISK ASSESSMENT OF ENERGY SECTOR, International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia) (08.05.2017-10.05.2017).
Özet bildiri
2. KARABOĞA İ., DÖKMECİ A. H. ., OVALI M. A., ERBOĞA M., YILMAZ A., Antiapoptotic and Antiinflammatory Effect of Hypericum perforatum(L.) on Ethanol-induced Gastric Damage in Rats, III. International Conference on Engineering and Natural Sciences (03.05.2017-07.05.2017).
Sözlü Bildiri Erişim Linki
3. DÖKMECİ A. H., Levels of Heavy Metals in Rice Grown Around Ergene Meriç Basin, IBCESS´16 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (31.08.2016-03.09.2016).
Tam metin bildiri
4. SİVRİ N., KİREMİTÇİ Z., DÖKMECİ A. H., Determination of the toxicity of different environmental discharge waters using the acute toxicity tests approved for national pollutant discharge permit, 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment (03.07.2016-06.07.2016).
Tam metin bildiri
5. DÖKMECİ A. H., YILDIZ T., Kimyasal Slah Tehditinde Acil Servis Hazırlığı, Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi (13.05.2016-15.05.2016).
Tam metin bildiri
6. DÖKMECİ A. H., YILDIZ T., ADİLOĞLU S., Heavy Metal Fluorine and Iodine Concentrations İn Drinking Water of the Tekirdag Province and the Effects on Public Health, 2nd International Conference on Recycling and Reuse (04.06.2014-06.06.2014).
Tam metin bildiri
7. SEZER K., İBAR H., DÖKMECİ A. H., GC MS Analysis of PCB Congeners from Soil Using Fast and Reproducible One Step Microwave Extraction Method, 6th AM International Summer Schools (06.09.2013-08.09.2013).
Özet bildiri
8. DÖKMECİ A. H., İSMET D., İBAR H., The determination of mixtures toxicity at high concentrations of some acidic pharmaceuticals via Vibrio Fischeri, 8th Internatıonal Conference of Ewra (26.06.2013-29.06.2013).
Tam metin bildiri
9. YILDIZ T., GÖKTAŞ S., DÖKMECİ A. H., Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Hasta Yaralı Güvenliğinin Sağlanması Ve Tıbbi Hataların Önlenmesi, 7.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, QPS-2013 (10.04.2013-13.04.2013).
Özet bildiri
10. DÖKMECİ A. H., YILDIZ T., DOĞAN D., MALAK A., İnsan Kaynaklı Afetlerde Toksikoloji 7 Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, QPS-2013 (10.04.2013-13.04.2013).
Özet bildiri
11. ELMASLAR ÖZBAŞ E., ÖNGEN A., DÖKMECİ A. H., The Situation of waste electrical and electronic equipment a general evaluation, Eurasia waste management Symposium (14.11.2012-16.11.2012).
Tam metin bildiri
12. DÖKMECİ A. H., YILDIZ T., ÖNGEN A., SİVRİ N., Determination of heavy metal level in shrimp meat and evaluation of toxic effect on public health Tekirdağ Case, R&R2012 International Conference On Recycling and Reuse (04.06.2012-06.06.2012).
Tam metin bildiri
13. DÖKMECİ A. H., ŞAHİN S., ÖNGEN A., ÇELİK S. Ö., KAYKIOĞLU G., ŞABUDAK T., İSMET D., Application of Multivariate Analysis to Determine Regions of Comparable Importance With Regard to Heavy Metal Contamination in Groundwater, 16th International SymposiumonEnvironmental Pollutionand its Impact on Life in the Mediterranean Region, MESAEP (24.10.2011-27.10.2011).
Tam metin bildiri
14. İSMET D., KALFOĞLU E., DÖKMECİ A. H., Forensic Toxicology in Turkey, The sixth Annual Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences (18.06.2009-21.10.2011).
Özet bildiri
15. DÖKMECİ A. H., ÖNGEN A., ÖZER S., Global Warming Environmental Factors and Kyoto Protocol, The 3rd International Conference on the Ecological Protection of the Planet Earth (10.06.2005-11.06.2005).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. DÖKMECİ A. H., YILDIZ T., YETİŞYİĞİT T., MALAK A., Endüstriyel Bölgelere Yakin Yerleşim Birimlerinde Yaşayanlarda Arseniğin Karsinojenik Etkileri, Ulusal 21.Kanser Kongresi (22.04.2015-26.04.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. DÖKMECİ A. H., İlaçların Akuatik Ortamda Bulunmaları ve Ekotoksik Etkileri, 1. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu (28.05.2010-30.05.2010).
Tam metin bildiri
3. UYSAL F. F., DÖKMECİ A. H., Türkiye de E atık Yönetimi, 8.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-8) (26.08.2008-29.08.2008).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Environmental Processes, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
2. Toxicological & Environmental Chemistry, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. Environmental Science and Pollution Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
4. CLEAN - Soil, Air, Water, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SSCI
Ulusal Projeler
1. Etanol Uyarımlı Sıçan Akut Mide Mukoza Hasar Modelinde Hypericum Perforatum un Koruyucu Etkilerinin incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 29.04.2106-Devam Ediyor.
2. Trakya Bölgesinde çeltik Bitkisi Ve Toprakta Ağır Metal Içeriğinin Belirlenmesi NKUBAP 23 GA 16 012, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 15.01.2016-09.12.2016.
3. Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Uygulama Alanlarının Risk Değerlendirmesi Analizi Projesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 08.01.2014-01.04.2015.
4. Namık Kemal Üniversitesi Birinci Sınıf Öğrencilerine İlkyardım Eğitimi Projesi NKUBAP 00 Y1 AR 12 01, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 11.06.2012-11.03.2013.
5. Tekirdağ Kıyı Sularından Toplanan Karideslerin Ağır Metal Seviyelerinin Belirlenmesi ve İnsan Sağlığına Olan Toksik Etkileri NKUBAP 00 Y1 AR 10 16, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 20.01.2012-20.01.2013.
6. Tekirdağ ilindeki yer altı sularında bulunan iz elementlerinin tespiti ve insan sağlığı üzerine toksik etkileri NUKUBAP 00 Y1 AR 11 02, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 15.02.2011-15.02.2012.
7. Bazı Farmasötik İlaç Kalıntılarının Sulardaki Toksik Etkileri TÜBAP 120, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 16.03.2008-15.06.2009.
8. Çorlu Bölgesindeki Çevre Bileşenlerinde İz Element ve Ağır Metal İçeriğinin Grafit Fırınlı Atomik Absorpsiyon Spektrometresi İle Belirlenmesi TÜBAP 720, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 15.09.2005-15.06.2008.
Üyelikler
Doğal Afet Yönetiminde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2013-2013.
Sağlık Yüksekokulu Farabi Koordinatörlüğü, Başkan, 2013-.
Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu, Üye, 2011-.
TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ, Üye, 2010-.
Çorlu Mühendislik Fakültesi Eğitim-Öğretim Komisyon Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2008-2010.
Çevre Mühendisliği Bölümü, Stratejik Plan Koordinatörü, Başkan, 2008-2009.
TÜRK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ, Üye, 2007-.
Inten-Synergy (Inter-disciplinary Environmental Synergy), Üye, 2007-.
KİMYAGERLER DERNEĞİ, Üye, 2007-.
IMGA (International Medical Geology Association), Üye, 2005-.
Katıldığı Kurslar
Measurement Uncertainty for Testing Laboratories accredited under the Standard ISO 17025, Yer:Tekirdağ, 23.06.2011-24.06.2011.
Method Validation for Testing Laboratories accredited under the Standard ISO 17025, Yer:Tekirdağ, 22.06.2011-22.06.2011.
Accrediation Standard ISO 17025 (Basic Training with respect to laboratories from Univerties), Yer:Tekirdağ, 20.06.2011-21.06.2011.
Advanced Modeling Techniques For Rapid Diagnosis Assessment of CBRN Agents Effects On Water Resources(NATO-ASI), Yer:Princess Hotel, İstanbul, 04.12.2005-14.12.2005.
Short Course on Metals, Health and The Environment, Yer:Ankara Universitesi, 29.09.2005-30.09.2005.
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Programı, Yer:Anadolu Akademi, 02.06.2014-06.06.2014.
Numune Hazırlama Teknikleri ve Uygulamaları, Yer:İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 26.05.2012-26.05.2012.
Afet Yönetiminde İletişim, Haberleşme ve Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı, Yer:İstanbul, 25.12.2011-25.12.2011.
Türkiye´de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi, Yer:İstanbul, 20.12.2011-20.12.2011.
Afet ve Acil Durum Eğitimi, Yer:Tekirdağ, 23.12.2010-23.12.2012.
Ekoloji Temelli Çevre Eğitimi, Yer:Spil Dağı Milli Parkı, Manisa, 25.05.2005-04.06.2005.
Bilimsel Araştırma Etiği, Yer:Trakya Üniversitesi, Edirne, 17.12.2004-17.12.2004.
Güncel Yönetmlerle Sularda ve Atıksularda Toksisite Ölçüm Yönetemleri, Yer:TÜBİTAK, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü, Gebze, 27.05.2003-29.05.2003.
Aquamate Spektrofotometre ve WTW PH Metre Kullanım ve Uygulaması, Yer:Tekirdağ, 23.10.2001-23.10.2001.
Aldığı Sertifikalar
Elena Brower ile Özen Gösterme Sanatı - 3 Günlük Yoğun Hocalık Gelişme Kursu, Yer:Cihangir Yoga, 23.09.2016-25.09.2016.
Hatha Yoga Training Program, Yer:Faruk Kurtuluş Yoga School, Yoga Alliance, 30.05.2015-20.03.2016.
İlk Yardımcı Sertifikası, Yer:Türk Kızılayı Çorlu İlk Yardım Merkezi,, 16.07.2013-17.07.2013.
50 Saatlik ileri seviye yoga eğitimi, Yer:Robert Kolej Derneği, İstanbul., 03.02.2017-12.02.2017.
Diksiyon Eğitimi Programı Sertifikası, Yer:M.E.B. Kariyer Akademisi, 24.02.2013-28.03.2013.
Reiki First Degree In Usui System of Naturel Healing, Yer:İstanbul, 22.07.2010-23.07.2010.
Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası, Yer:Trakya Üniversitesi, Edirne, 14.11.2005-25.11.2005.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Tekirdağ Afet Müdehale Planı, Yer:Tekirdağ, 30.09.2016-30.09.2016.