Doç. Dr. AYŞE HANDAN DÖKMECİ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. AYŞE HANDAN DÖKMECİ

T: (0282) 250 3105-3138

M hdokmeci@nku.edu.tr

W hdokmeci.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Yüksekokulu
Bölüm:Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TOKSİKOLOJİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2005-2009
Tez: Bazı farmasötik ilaç kalıntılarının sulardaki toksik etkileri (2009)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2002-2005
Tez: Gala gölü ve gölü besleyen su kaynaklarında ağır metal kirliliğinin araştırılması (2005)
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MOLEKÜLER TIP (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 1996-2000
Tez: Hot-plate testlerinde metamizolün analjezik etkisine karşı gelişen bireysel farklılıklar (2000)
Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Öğrenim Yılları: 2019-
Tez:
Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA BÖLÜMÜ / KİMYA PR.
Öğrenim Yılları: 1991-1996
Tez:
Akademik Görevler
Doç. Dr. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU / ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2019-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU / ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2012-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
2010-
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ÇEVRE BİLİMLERİ
2009-2010
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
2006-2010
Öğr. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2001-2006
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2019-
Farabi Koordinatörü TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU / ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2019-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU / ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
2018-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2014-
Farabi Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2013-2019
Bölüm Bşk. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU / ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
2010-2016
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Farmakoloji ve Toksikoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DÖKMECİ A. H., ŞABUDAK T., DALMIŞ V., Accumulation of Essential and Toxic Metals in Sediment from the Marmara Sea along Tekirdağ coast: Risk Assessment for Ecological Health, Desalination and Water Treatment, vol. 169, pp. 166-172, 2019.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. DÖKMECİ A. H., ŞABUDAK T., DALMIŞ V., Bioaccumulation of essential and toxic metals in four different species of bottomfish in the Marmara Sea, Tekirdag, Turkey: risk assessment to human health, Desalination and Water Treatment, vol. 148, pp. 213-221, 2019.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. BIÇAKÇI N., KARABOĞA İ., DÖKMECİ A. H., GÜZEL S., FİDANOL ERBOĞA Z., Cardioprotective effect of caffeic acid phenethyl ester on cardiac contusion following blunt chest trauma in rats, BIOTECHNIC HISTOCHEMISTRY, 2019.
Özgün Makale SCI
4. DÖKMECİ A. H., An Assessment of the Heavy Metals in Wıld Mussels Mytılus Galloprovıncıalıs from the Marmara Sea Coast of Tekırdag, Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, vol. 26, pp. 7608-7612, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
5. DÖKMECİ A. H., ŞABUDAK T., An Estımatıon of The Transfer of Mıcronutrıent (Cu, Mn, Zn) and Toxıc Elements (Cd, Cr, Ni, Pb) From Soıl to Rıce (Oryza Satıva) in Evros-Ergene Rıver Basın, Fresenius Environmental Bulletin, vol. 26, pp. 7568-7574, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
6. ŞABUDAK T., DÖKMECİ A. H., ATABEY T., The Determination of 167 Pesticides in Rice Grow in Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, vol. 26, pp. 3661-3667, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
7. SÖNMEZ V. Z., SİVRİ N., DÖKMECİ A. H., Determination of The Toxicity of Different Discharge Waters using Acute Toxicity Tests Approved for National Pollutant Discharge Permit in Turkey, Biosci Biotech Res Asia, vol. 13, pp. 1-8, 2016.
Özgün Makale ISI, Thomson Reuters Masters Journal List, USA,Academic Journal Catalogue (AJC),Biobase, SCOPUS Erişim Linki
8. DÖKMECİ A. H., YILDIZ T., ÖNGEN A., SİVRİ N., Heavy metal concentration in deepwater rose shrimp species Parapenaeus longirostris Lucas 1846 collected from the Marmara Sea Coast in Tekirdağ, Environmental Monitoring Assessment, vol. 186, pp. 2449-2454, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
9. DÖKMECİ A. H., İSMET D., HİLMİ İ., The determination of single and mixture toxicity at high concentrations of some acidic pharmaceuticals via Aliivibrio fischeri, Environmental Processes, vol. 1, pp. 95-103, 2014.
Özgün Makale Erişim Linki
10. DÖKMECİ A. H., SEZER K., DÖKMECİ İ., İBAR H., Determination of Selected Acidic Pharmaceuticals and Caffeine in Ergene Basin in Turkey, Global NEST Journal, vol. 15, pp. 431-439, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
11. DÖKMECİ A. H., ÖNGEN A., DAĞDEVİREN Ş., Environmental Toxicity Of Cadmium and Health Effect, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 10, pp. 84-93, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
12. ÖNGEN A., DÖKMECİ A. H., ÇELİK S. Ö., ŞABUDAK T., KAYKIOĞLU G., İSMET D., Copper And Cadmıum Contents In Ground And Surface Water In Corlu Turkey, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 9, pp. 754-763, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
13. ŞABUDAK T., KAYKIOĞLU G., ÖNGEN A., DÖKMECİ A. H., ÇELİK S. Ö., İSMET D., Determination of nickel and lead contents in soil and plant in Corlu Turkey, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 9, pp. 557-565, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
14. DİNÇER A. R., DÖKMECİ A. H., Concentration of some heavy metals in the Gala lake waters sediments and pollution sources, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 4, pp. 759-765, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DÖKMECİ A. H., ŞABUDAK T., Şimşek Özbek A., Tekirdağ Kıyı Bölgesinden Toplanan Balıklarda Kalıcı Organik Kirleticiler(KOK), Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 19, ss. 571-579, 2019.
Özgün Makale TR DİZİN
2. YILDIZ T., DÖKMECİ A. H., Becoming The Hope For Life On Thin Ice: First Aid Training Project for The First Year Students of Tekirdag Namik Kemal University, Namık Kemal Tıp Dergisi, cilt 7, ss. 118-127, 2019.
Özgün Makale TR DİZİN
3. DÖKMECİ A. H., AKSAN Ö., Çorlu Devlet Hastanesindeki Elektromanyetik Alanların (EMA) Sağlık Çalışanlarına Olası Sağlık Etkileri, Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, cilt 3, ss. 53-61, 2019.
Özgün Makale TR DİZİN
4. DÖKMECİ A. H., MERİNÇ F., Namık Kemal Ünı̇versı̇tesı̇Öğrencı̇lerı̇nin Temel Afet FarkındalığınınDeğerlendirilmesi, Journal of Disaster and Risk, cilt 1, ss. 5-6, 2018.
Özgün Makale Erişim Linki
5. DÖKMECİ A. H., Endüstriyel Kirlilik Sonucu Kahverengi Pirinçte Oluşan Ağır Metal KirliliğininDeğerlendirilmesi, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, cilt 14, ss. 98-103, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
6. KARABOĞA İ., DÖKMECİ A. H., OVALI M. A., YILMAZ A., Etanol Uyarımlı Sıçan Akut Mide Mukoza Hasar Modelinde Hypericum Perforatum un Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi, Namık Kemal Medical Journal, cilt 5, ss. 99-108, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
7. DÖKMECİ A. H., Evaluation of Ergene River Basin with regard to Heavy Metals, Turkish Journal of Public Health (Turk J Public Health), cilt 15, ss. 212-221, 2017.
Derleme Makale TR DİZİN
8. DÖKMECİ A. H., ÇELİK S. Ö., KAYKIOĞLU G., ÖNGEN A., Tekirdağ’da Çorlu ilinde endüstriyel alanlardaki toprakta ağır metal kirliliğinin çevresel ve insan sağlığı açısından etkileri, J. BAUN Inst. Sci. Technol., cilt 19, ss. 256-263, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
9. DÖKMECİ A. H., İSMET D., Zehirlenmelerde Ortaya Çıkan Başlıca Belirtiler ve Oluş Mekanizmaları, Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, cilt 46, ss. 6-20, 2006.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
10. DÖKMECİ A. H., DÖKMECİ İ., Ekotoksikoloji, Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, cilt 46, ss. 160-175, 2006.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
11. TÜTÜNCÜ S., DÖKMECİ A. H., L Karnitin, Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, cilt 35, ss. 65-69, 2006.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. DÖKMECİ A. H., Tıp Dilinde Yeni Cep Sözlüğü, Yayın Yeri: Nobel Tıp Kitabevi, Editör: A.Handan DÖKMECİ, 2018.
Bilimsel Kitap
2. DÖKMECİ A. H., TOKSİKOLOJİK -ÇEVRESEL ve ENDÜSTRİYEL- AFETLER, Yayın Yeri: Nobel Tıp Kitabevi, Editör: Ayşe Handan DÖKMECİ, 2018.
Bilimsel Kitap
3. DÖKMECİ A. H., Hemşirelik Terimleri Sözlüğü, Yayın Yeri: Nobel Tıp Kitapevi, Editör: Dökmeci Ayşe Handan, 2017.
Bilimsel Kitap
4. DÖKMECİ A. H., DÖKMECİ İ., Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Yüksekokulları için FARMAKOLOJİ, Yayın Yeri: Nobel Tıp Kitapevi, Editör: Ayşe Handan Dökmeci, 2016.
Ders Kitabı
5. DÖKMECİ A. H., İSMET D., Sağlık Yüksek Okulları İçin Farmakoloji, Yayın Yeri: İstanbul Tıp Kitapevi, 2016.
Ders Kitabı
6. DÖKMECİ İ., DÖKMECİ A. H., Büyük Tıp Sözlüğü, Yayın Yeri: Nobel Tıp Kitabevi, 2014.
Bilimsel Kitap
7. DÖKMECİ A. H., Tıp Dilinde Yeni Cep Sözlüğü, Yayın Yeri: Nobel Tıp Kitapevi, Editör: Ayşe Handan Dökmeci, 2014.
Bilimsel Kitap
8. DÖKMECİ A. H., Türkçe ve Yabancı Tıp Terimleri Sözlüğü, Yayın Yeri: Nobel Tıp Kitabevi, 2014.
Bilimsel Kitap
9. DÖKMECİ İ., DÖKMECİ A. H., Resimli Tıp Sözlüğü, Yayın Yeri: Nobel Tıp Kitapevi, Editör: DÖKMECİ İSMET,DÖKMECİ AYŞE HANDAN, 2012.
Bilimsel Kitap
10. DÖKMECİ A. H., Hemşirelik Terimleri Sözlüğü, Yayın Yeri: Nobel Tıp Kitabevi, Editör: DÖKMECİ AYŞE HANDAN DÖKMECİ, 2011.
Bilimsel Kitap
11. DÖKMECİ İ., DÖKMECİ A. H., Sağlık Eğitiminde Cep Sözlüğü, Yayın Yeri: Göktuğ Yayıncılık, 2011.
Bilimsel Kitap
12. DÖKMECİ İ., DÖKMECİ A. H., Resimli Büyük Tıp Sözlüğü 3. Baskı, Yayın Yeri: Nobel Tıp Kitabevi, 2009.
Bilimsel Kitap
13. DÖKMECİ İ., DÖKMECİ A. H., Toksikoloji, Yayın Yeri: İstanbul Medikal Yayıncılık, 2009.
Bilimsel Kitap
14. DÖKMECİ İ., DÖKMECİ A. H., Türkiye İlaç Rehberi, Yayın Yeri: İstanbul Medikal Yayıncılık, 2007.
Bilimsel Kitap
15. DÖKMECİ İ., DÖKMECİ A. H., Türkçe Okunuşlu Yeni Tıp Sözlüğü, Yayın Yeri: Nobel Tıp Kitabevi, 2005.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. DEMİRBAŞ E., DÖKMECİ A. H., ÖZKAR Y., ZEREN H., ERDOĞAN Ö., Toksikolojik Afetlerde Risk Yönetimi, International CBRN Congress (05.12.2107-07.12.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
2. DÖKMECİ A. H., Biyolojik Savaş Ajanlarının İçme Suyu Kaynaklarına Karşı Oluşturduğu Tehditler Ve Korunmasına Yönelik Çözüm Önerileri, II. Uluslararası KBRN Kongresi -2019 (27.11.2019-29.11.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. DÖKMECİ A. H., İklim Değişikliğinin Global Etkileri, International Disaster and Resilience Congress (idRc 2019) (26.06.2019-28.06.2019).
Özet bildiri
4. DÖKMECİ A. H., Concentrations of Different Trace and Ultratrace Elements in the Sediment Samples, 2.ENAR Congress (22.04.2019-24.04.2019).
Tam metin bildiri
5. DÖKMECİ A. H., ŞABUDAK T., DALMIŞ V., Effects to Human Health of Heav Metals in Fish in the Tekirdağ Coastal Area, International Congress on Engineering and Architecture (ENAR-2018) Alanya / Turkey (14.11.2018-16.11.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. DÖKMECİ A. H., AKSAN Ö., Possible Health Effects of Electromagnetic Fields (EMF) in a State Hospital on Health Care Personnel, of International Congress on Engineering and Architecture (ENAR-2018)Alanya / Turkey. (14.11.2018-16.11.2018).
Özet bildiri
7. ADİLOĞLU S., DÖKMECİ A. H., Toprakların Yeşil Islah Yöntemi ile Toksisite Gideriminde Krom Kirliliğinin Bazı Ağır Metaller İle İnteraksiyonu, Uluslararası AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi 2018 (12.07.2018-15.07.2018).
Tam metin bildiri
8. DÖKMECİ A. H., SÜNER K., Ülkemizin Jeostratejik Konumu ve KBRN Eğitiminin Elzemliği, International CBRN Congress (05.12.2017-07.12.2017).
Özet bildiri
9. DÖKMECİ A. H., Assessment of Heavy Metals in Wild Mussels MytilusGalloprovincialis From the Marmara Sea Coast of Tekirdag(Turkey), 15th International Conference on Environmental Science and Technology (31.08.2017-02.09.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
10. DÖKMECİ A. H., Estimatron of The Transfer of Micronutrıent (Cu, Mn, Zn)And Toxıc Elements (Cd, Cr, Ni, Pb) From Soils To Rice (OryzaSativa) in Evros-Ergene River Basin, 15th International Conference on Environmental Science and Technology (31.08.2017-02.09.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
11. DÖKMECİ A. H., DEMİR C., Energy Sector wıth in Turkey Aplıcatıon of Management Systems of OHSAS 18001 and the Rısk Assessment of Energy Sector, International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia) (08.05.2017-10.05.2017).
Özet bildiri
12. KARABOĞA İ., DÖKMECİ A. H., OVALI M. A., ERBOĞA M., YILMAZ A., Antiapoptotic and Antiinflammatory Effect of Hypericum perforatum(L.) on Ethanol-induced Gastric Damage in Rats, III. International Conference on Engineering and Natural Sciences (03.05.2017-07.05.2017).
Özet bildiri
13. DÖKMECİ A. H., Levels of Heavy Metals in Rice Grown Around Ergene Meriç Basin, IBCESS’xx16 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (31.08.2016-03.09.2016).
Özet bildiri
14. SİVRİ N., KİREMİTÇİ Z., DÖKMECİ A. H., Determination of the toxicity of different environmental discharge waters using the acute toxicity tests approved for national pollutant discharge permit, 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment (03.07.2016-06.07.2016).
Tam metin bildiri
15. DÖKMECİ A. H., YILDIZ T., Kimyasal Slah Tehditinde Acil Servis Hazırlığı, Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi (13.05.2016-15.05.2016).
Özet bildiri
16. DÖKMECİ A. H., Evaluation of Tekirdağ Province with regard to Heavy Metals: Cancer Estimated Incidence in Tekirdağ, Turkey, 2006-2011, 2rd International Conference on Recycling and Resue (04.06.2015-06.06.2015).
Özet bildiri
17. DÖKMECİ A. H., YILDIZ T., ADİLOĞLU S., Heavy Metal Fluorine and Iodine Concentrations İn Drinking Water of the Tekirdag Province and the Effects on Public Health, 2nd International Conference on Recycling and Reuse (04.06.2014-06.06.2014).
Tam metin bildiri
18. DÖKMECİ A. H., YILDIZ T., ADİLOĞLU S., Heavy Metal Fluorine and Iodine Concentrations in Drink Water of the Tekirdag Province and the Effects on Public Health, 2 rd International Conference on Recycling and Reuse (04.06.2014-06.06.2014).
Özet bildiri
19. SEZER K., İBAR H., DÖKMECİ A. H., GC MS Analysis of PCB Congeners from Soil Using Fast and Reproducible One Step Microwave Extraction Method, 6th AM International Summer Schools (06.09.2013-08.09.2013).
Özet bildiri
20. DÖKMECİ A. H., İSMET D., İBAR H., The determination of mixtures toxicity at high concentrations of some acidic pharmaceuticals via Vibrio Fischeri, 8th Internatıonal Conference of Ewra (26.06.2013-29.06.2013).
Tam metin bildiri
21. YILDIZ T., GÖKTAŞ S., DÖKMECİ A. H., Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Hasta Yaralı Güvenliğinin Sağlanması Ve Tıbbi Hataların Önlenmesi, 7.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, QPS-2013 (10.04.2013-13.04.2013).
Özet bildiri
22. DÖKMECİ A. H., YILDIZ T., DOĞAN D., MALAK A., İnsan Kaynaklı Afetlerde Toksikoloji, 7. Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, QPS-2013 (10.04.2013-13.04.2013).
Özet bildiri
23. ELMASLAR ÖZBAŞ E., ÖNGEN A., DÖKMECİ A. H., The Situation of waste electrical and electronic equipment a general evaluation, Eurasia waste management Symposium (14.11.2012-16.11.2012).
Tam metin bildiri
24. DÖKMECİ A. H., YILDIZ T., ÖNGEN A., SİVRİ N., Determination of heavy metal level in shrimp meat and evaluation of toxic effect on public health Tekirdağ Case, R&R2012 International Conference On Recycling and Reuse (04.06.2012-06.06.2012).
Tam metin bildiri
25. DÖKMECİ A. H., ŞAHİN S., ÖNGEN A., ÇELİK S. Ö., KAYKIOĞLU G., ŞABUDAK T., İSMET D., Application of Multivariate Analysis to Determine Regions of Comparable Importance With Regard to Heavy Metal Contamination in Groundwater, 16th International SymposiumonEnvironmental Pollutionand its Impact on Life in the Mediterranean Region, MESAEP (24.10.2011-27.10.2011).
Tam metin bildiri
26. İSMET D., KALFOĞLU E., DÖKMECİ A. H., Forensic Toxicology in Turkey, The sixth Annual Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences (18.06.2009-21.10.2011).
Özet bildiri
27. DİNÇER A. R., DÖKMECİ A. H., Concentrations of Some Heavy Metals in Gala Lake Water, Sediments and Pollution Sources, Agriculture an Food Safety Within the Context of European Union Legislation (14.07.2005-15.07.2005).
Özet bildiri
28. DÖKMECİ A. H., ÖNGEN A., ÖZER S., Global Warming Environmental Factors and Kyoto Protocol, The 3rd International Conference on the Ecological Protection of the Planet Earth (10.06.2005-11.06.2005).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. DÖKMECİ A. H., Yıkıcı Afetler Sonrası Yok Olan Kaynaklar, ULUSAL TEK SAĞLIK SEMPOZYUMU (21.11.2019-23.11.2019).
Özet bildiri
2. DÖKMECİ A. H., YILDIZ T., YETİŞYİĞİT T., MALAK A., Endüstriyel Bölgelere Yakin Yerleşim Birimlerinde Yaşayanlarda Arseniğin Karsinojenik Etkileri, Ulusal 21.Kanser Kongresi (22.04.2015-26.04.2015).
Özet bildiri Erişim Linki
3. DÖKMECİ A. H., YILDIZ T., IŞIKALP H., Pamuk İpliğine Bağlı Hayatta Bir Umut Olmak, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi (19.04.2013-23.04.2013).
Özet bildiri Erişim Linki
4. ÇAĞLAYAN S., GÖKTAŞ S., YILDIZ T., MALAK A., KÖSE S., DÖKMECİ A. H., Afet Anında Hemşirelik Ve Triajın Önemi, 2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi (19.04.2013-21.04.2013).
Özet bildiri
5. ÇAĞLAYAN S., GÖKTAŞ S., YILDIZ T., MALAK A., KÖSE S., DÖKMECİ A. H., Afet Anında Hemşirelik ve Triyajın Önemi, 2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi (19.04.2013-21.04.2013).
Özet bildiri
6. DÖKMECİ A. H., İlaçların Akuatik Ortamda Bulunmaları ve Ekotoksik Etkileri, 1. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu (28.05.2010-30.05.2010).
Özet bildiri
7. UYSAL F. F., DÖKMECİ A. H., Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kullanan Desalinasyon Tesislerinin Kurulması, Su Tüketimi Arıtma Yeniden Kullanım Sempozyumu (03.09.2008-05.09.2008).
Özet bildiri
8. UYSAL F. F., DÖKMECİ A. H., Türkiye de E atık Yönetimi, 8.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-8) (26.08.2008-29.08.2008).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. İSG Akademik, Yayın Yeri: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu, Editör.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
Yayın Hakemlikleri
1. Toxicological & Environmental Chemistry, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Environmental Science and Pollution Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. Environmental Monitoring and Assessment, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
4. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
5. Toxicological Environmental Chemistry, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
6. Journal of Food and Nutritional Disorders, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
7. Toxicology and Industrial Health, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
8. CLEAN - Soil, Air, Water, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SSCI
9. Environmental Processes, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
10. Fresenius Environmental Bulletin, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
11. Journal of Chemistry. (06.01.2020-), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi SCI-Expanded
12. İSG Akademik (16.12.2019-).
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
13. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences (24.10.2019-).
Ulusal Dergi TR DİZİN
14. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN
15. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN
16. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences.
Ulusal Dergi TR DİZİN
17. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi.
Ulusal Dergi TR DİZİN
18. Afet ve Risk Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN
19. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi.
Ulusal Dergi TR DİZİN
20. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN
Ulusal Projeler
1. Sıçan Karaciğer, Böbrek Ve Üreme Fonksiyonları Üzerine Bisfenol A, Kurşun, Ve Endosülfan’xx In Kombine Toksik Etkilerinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 15.05.2018-Devam Ediyor.
2. Endokrin Sistemi Bozan Bazı Kimyasalların Sediment Ve Balık Dokusundaki Biyoakümülasyonu Ve Dağılımı, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 26.04.2018-Devam Ediyor.
3. Etanol Uyarımlı Sıçan Akut Mide Mukoza Hasar Modelinde Hypericum Perforatum un Koruyucu Etkilerinin incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 29.04.2016-18.04.2017.
4. Trakya Bölgesinde çeltik Bitkisi Ve Toprakta Ağır Metal Içeriğinin Belirlenmesi NKUBAP 23 GA 16 012, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 15.01.2016-09.12.2016.
5. Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Uygulama Alanlarının Risk Değerlendirmesi Analizi Projesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 08.01.2014-01.04.2015.
6. Namık Kemal Üniversitesi Birinci Sınıf Öğrencilerine İlkyardım Eğitimi Projesi NKUBAP 00 Y1 AR 12 01, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 11.06.2012-11.03.2013.
7. Tekirdağ Kıyı Sularından Toplanan Karideslerin Ağır Metal Seviyelerinin Belirlenmesi ve İnsan Sağlığına Olan Toksik Etkileri NKUBAP 00 Y1 AR 10 16, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 20.01.2012-20.01.2013.
8. Tekirdağ ilindeki yer altı sularında bulunan iz elementlerinin tespiti ve insan sağlığı üzerine toksik etkileri NUKUBAP 00 Y1 AR 11 02, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 15.02.2011-15.02.2012.
9. Bazı Farmasötik İlaç Kalıntılarının Sulardaki Toksik Etkileri TÜBAP 120, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 16.03.2008-15.06.2009.
10. Çorlu Bölgesindeki Çevre Bileşenlerinde İz Element ve Ağır Metal İçeriğinin Grafit Fırınlı Atomik Absorpsiyon Spektrometresi İle Belirlenmesi TÜBAP 720, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 15.09.2005-15.06.2008.
Üyelikler
Doğal Afet Yönetiminde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2013-2013.
Sağlık Yüksekokulu Farabi Koordinatörlüğü, Başkan, 2013-.
Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu, Üye, 2011-.
TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ, Üye, 2010-.
Çorlu Mühendislik Fakültesi Eğitim-Öğretim Komisyon Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2008-2010.
Çevre Mühendisliği Bölümü, Stratejik Plan Koordinatörü, Başkan, 2008-2009.
TÜRK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ, Üye, 2007-.
Inten-Synergy (Inter-disciplinary Environmental Synergy), Üye, 2007-.
KİMYAGERLER DERNEĞİ, Üye, 2007-.
IMGA (International Medical Geology Association), Üye, 2005-.
Katıldığı Kurslar
Measurement Uncertainty for Testing Laboratories accredited under the Standard ISO 17025, Yer:Tekirdağ, 23.06.2011-24.06.2011.
Method Validation for Testing Laboratories accredited under the Standard ISO 17025, Yer:Tekirdağ, 22.06.2011-22.06.2011.
Accrediation Standard ISO 17025 (Basic Training with respect to laboratories from Univerties), Yer:Tekirdağ, 20.06.2011-21.06.2011.
Advanced Modeling Techniques For Rapid Diagnosis Assessment of CBRN Agents Effects On Water Resources(NATO-ASI), Yer:Princess Hotel, İstanbul, 04.12.2005-14.12.2005.
Short Course on Metals, Health and The Environment, Yer:Ankara Universitesi, 29.09.2005-30.09.2005.
SPSS Uygulamalı İstatistik Eğitimi, Yer:Tekirdağ, 13.06.2017-15.06.2017.
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Programı, Yer:Anadolu Akademi, 02.06.2014-06.06.2014.
Numune Hazırlama Teknikleri ve Uygulamaları, Yer:İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 26.05.2012-26.05.2012.
Afet Yönetiminde İletişim, Haberleşme ve Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı, Yer:İstanbul, 25.12.2011-25.12.2011.
Türkiye´de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi, Yer:İstanbul, 20.12.2011-20.12.2011.
Afet ve Acil Durum Eğitimi, Yer:Tekirdağ, 23.12.2010-23.12.2012.
Ekoloji Temelli Çevre Eğitimi, Yer:Spil Dağı Milli Parkı, Manisa, 25.05.2005-04.06.2005.
Bilimsel Araştırma Etiği, Yer:Trakya Üniversitesi, Edirne, 17.12.2004-17.12.2004.
Güncel Yönetmlerle Sularda ve Atıksularda Toksisite Ölçüm Yönetemleri, Yer:TÜBİTAK, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü, Gebze, 27.05.2003-29.05.2003.
Aquamate Spektrofotometre ve WTW PH Metre Kullanım ve Uygulaması, Yer:Tekirdağ, 23.10.2001-23.10.2001.
Aldığı Sertifikalar
Devrim Akkaya ile 200 Saatlik Yin Yoga Uzmanlaşma Programı ( Yoga Alliance Sertifikalı), Yer:İstanbul, 04.11.2017-.
Elena Brower ile Özen Gösterme Sanatı - 3 Günlük Yoğun Hocalık Gelişme Kursu, Yer:Cihangir Yoga, 23.09.2016-25.09.2016.
Hatha Yoga Training Program, Yer:Faruk Kurtuluş Yoga School, Yoga Alliance, 30.05.2015-20.03.2016.
İlk Yardımcı Sertifikası, Yer:Türk Kızılayı Çorlu İlk Yardım Merkezi,, 16.07.2013-17.07.2013.
ICF CCE onaylı Danışmanlık ve Eğitmenlik Sertifika Programı, Yer:Mastercamp, 28.09.2019-08.03.2020.
Proje Döngüsü Yönetimi (PCM), Yer:Tekirdağ, 16.04.2019-18.04.2019.
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (C Sınıf), Yer:Ankara, 29.04.2017-.
50 Saatlik ileri seviye yoga eğitimi, Yer:Robert Kolej Derneği, İstanbul., 03.02.2017-12.02.2017.
Diksiyon Eğitimi Programı Sertifikası, Yer:M.E.B. Kariyer Akademisi, 24.02.2013-28.03.2013.
Reiki First Degree In Usui System of Naturel Healing, Yer:İstanbul, 22.07.2010-23.07.2010.
Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası, Yer:Trakya Üniversitesi, Edirne, 14.11.2005-25.11.2005.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Tekirdağ Afet Müdehale Planı, Yer:Tekirdağ, 30.09.2016-30.09.2016.